http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/ fa حتي يك روز را هم از دست ندهيد/ در تصميم گيري هاي مجلس مستضعفين محور و معيار باشند/ در مجلس خود نظارتي داشته باشيد http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">حتي يك روز را هم از دست ندهيد/ در تصميم گيري هاي مجلس مستضعفين محور و معيار باشند/ در مجلس خود نظارتي داشته باشيد</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بازخواني توصيه رهبر انقلاب به نمايندگان مجلس</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۲:۳۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">پس از اعلام نتايج انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فرصت خوبي است كه نمايندگان مجلس و مردم به مرور نظرات رهبر معظم انقلاب درباره وظايف نمايندگان مجلس بپردازند.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز به نقل از پايگاه اينترنتي بسيج؛ رهبر انقلاب نماينده هاي مجلس را عصاره ملت ايران مي دانند و مي فرمايند: شما، نماينده و عصاره و خلاصه ي ملت هستيد. موضعگيري شما در مسائل سياسي و بين المللي، به يك معنا حاكي از موضعگيري ملت ايران است.<br /><br /> رهبر انقلاب خطاب به نمايندگان تاكيد مي كنند: يك روز را هم نبايد از دست بدهيد؛ اين نكته را من غالباً به برادران و خواهراني كه در جاهايي مسؤول مي شوند، عرض مي كنم؛ به شما هم عرض مي كنم. گاهي بعضي ها تصور مي كنند چهار سال وقت دارند و دو سه ماهِ اول چيزي نيست. نه آقا! همان دو سه روز اول هم مهم است. يك روز را هم نبايد از دست داد. چهار سال، وقت زيادي است؛ به شرط آن كه از همه ي ساعات و روزهاي آن استفاده شود؛ نه اين كه توقع زيادي داشته باشيم. از همه ي وقتي كه براي مجلس مقرر است، بايد به نحو صحيح استفاده شود؛ آنگاه چهار سال، وقتِ واقعاً قابل عرضه اي است.( ۱۳۸۳/۰۳/۲۷)<br /><br /> ايشان مي افزايند: ما خيلي مسئوليم؛ هم من، هم شما، هم دولت، هم مسئولين گوناگون؛ همه مان. همان طور كه عرض كردم، محاسبات معنوي را هم بايست داخل كرد. فقط اين نيست كه از لحاظ عقلاني آدم بگويد كه خوب، بايد كار كنيم؛ نه، خداي متعال هم از ما سؤال مي كند. به قدر امكاني كه داده شده، به قدر نعمتي كه داده شده، سؤال و مؤاخذه وجود دارد. (۱۳۸۹/۰۳/۱۸)<br /><br /> ايشان در ادامه به طبقات محروم و مستضعفين و وظايف مسئولين در قبال آن ها اشاره مي كنند مي فرمايند: طبقات محروم، پابرهنگان و مستضعفين جامعه، بايد براي تمام تلاشها و فعاليتها محور و معيار باشند. كساني كه به تعبير امام، صاحبان اين كشورند؛ كساني كه جنگ را، بسيج را، دفاع فداكارانه در مقابل تجاوز دشمن را، با جان خودشان تحمل كردند. همه چيز بايد براي آن‏ها و در جهت منافع آن‏ها باشد.<br /><br /> همچنين مي فرمايند: نماينده ي مردم بايد نماينده ي توده ي مردم باشد؛ بخصوص نماينده ي كساني باشد كه به حضور نماينده شان در سطوح تصميم گيري و تصميم سازي كشور بيشتر نياز دارند؛ آنهايي كه دستشان به جايي نمي رسد و محروميت بيشتري را دارند.<br /><br /> رهبر انقلاب با اشاره به لزوم خدمت رساني مسئولين به مردم مي فرمايند: مسئولين تا نفس دارند بايد به اين مردم خدمت كنند. بايستي در بين مسئولين مسابقه ي خدمتگزاري و خدمت رساني به مردم برقرار باشد. اين مسابقه و رقابت درست است. رقابتهاي سياسي و جناحي و رقابت بر سر قدرت و تكالب در امر دنيا و امور دنيوي مردود است. رقابت، مسابقه و مبارزه اي درست است كه در خدمت گذاري به مردم باشد. قرآن مي فرمايد: «سابقوا الي مغفرة من ربّكم » اين مسابقه به سمت مغفرت و رحمت الهي است. « واستبقوا الخيرات » براي كارهاي نيك، مسابقه بگذاريد.<br /><br /> ايشان در ادامه مي فرمايند: اگر در اين كار، هدف خدا باشد، آن وقت «ما عنداللَّه خير و ابقي للّذين امنوا و علي ربّهم يتوكّلون». اگر هدف ما از نمايندگي مجلس و از مسؤوليتهاي دولتي و از تكيه زدن بر مناصب و مسندهاي گوناگون - از آن جايي كه شما نشسته ايد، تا آن جا كه بنده نشسته ام، تا آن جايي كه دولت نشسته است، تا آن جايي كه مسؤولان گوناگون در رده هاي مختلف نشسته اند - همين شأن ظاهري و برخورداري هاي ظاهري باشد (كه اين هم پوچ است، باطن اين هم چيزي نيست؛ بظاهر، برخورداري به نظر مي آيد، اما برخوداريِ واقعي نيست) بدون شك سرمان كلاه رفته است؛ چون ما در مقابل آنچه مي گيريم، چيزي مي دهيم. هدف از نمايندگي بايد خدا باشد؛ در اين صورت ضرر نمي كنيد؛ چه محبوبيت شما در چشم مردم باقي بماند، چه نماند؛ چه دوره ي بعد انتخاب بشويد، چه نشويد؛ چه در اين دوره زحمتهاي زيادي بر دوش شما بار بشود، چه نشود؛ هرچه اتفاق بيفتد، خير اوست؛ «در طريقت آنچه پيش سالك آيد، خير اوست.»<br /><br /> ايشان در ادامه توصيه مي كنند :شما براي خدا اين چهار سال را وقف كنيد - مثل اين كه انسان مالي را، زميني را، خانه يي را وقف مي كند - و بگوييد براي زندگي و آينده ي خودمان نمي خواهيم از اين چهار سال و از اين موقعيت استفاده كنيم؛ خداي متعال هم متقابلاً چشم شما را روشن مي كند.<br /><br /> رهبر انقلاب همچنين به نماينده ها هشدار مي دهند: بايد مراقب بود كه مسائل موسمي، جاي مسائل هميشگي و اصلي يعني ضرورت تلاش بي وقفه براي تحرك و توسعه و آباداني استانها را نگيرد و كار و فعاليت براي رونق مناطق مختلف كشور، فراتر از امواج سياسي و غيرسياسي دنبال شود. (82/10/23)<br /><br /> ايشان در ادامه از نمايندگان مي خواهند كه : در داخل مجلس شوراي اسلامي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرفهائي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده ي كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلسِ به اين عظمت، اين نهاد قانونيِ اساسي در كشور. (۱۳۸۴/۰۳/۰8)<br /><br /> رهبر انقلاب با اشاره به آگاه و زمان شناس بودن مسئولين مي فرمايند: مسؤولان بايد آگاه باشند و بفهمند پيرامون آنها چه مي گذرد؛ والا اگر مسؤولان و مديران كشور، نمايندگان مردم، مؤثرين در دستگاه قضايي و ديگر جاها، آدمهاي خوبي باشند؛ باتقوا باشند و شجاعت هم داشته باشند، اما ندانند امروز صف بندي دنيا كجاست و دشمن كجا نشسته است و از كجا حمله مي كند، ضربه خواهند خورد. (9/10/1380)<br /><br /> ايشان همچنين مي فرمايند: هركسي دنبال مبارزه عملي و كارآمد با آمريكاست بايد ضمن خدمت كامل به مردم با فساد و تبعيض و فاصله طبقاتي مبارزه كند و هيچ گونه فسادي را در دستگاههاي حكومتي تحمل نكند(14/3/82)<br /><br /> ايشان تاكيد مي كنند: اگر در مجلس نمايندگان باتقوا، طرفدار محرومين و تلاشگر براي رفع محروميت، مخالف عملي با فساد، به خصوص فساد مالي و اقتصادي، توانمند، با اخلاص و عالم حضور داشته باشند، بسياري از گره ها و مشكلات حل خواهد شد ( 82/10/20) .</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1211964_2.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=257&amp;2=comment&amp;3=comment" token="EcKT3RnvrSFuSnN6kK4OH0KVdpjC0FBR_4kAfHsL5yw"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/257/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Wed, 07 Mar 2012 23:02:15 +0000 webmaster 257 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF#comments سياست تحريم درآمدهاي نفتي ايران را كاهش نداد http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> سياست تحريم درآمدهاي نفتي ايران را كاهش نداد</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">روايت ميدل ايست از شكست تحريم نفتي:</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۲:۱۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">ميدل ايست آنلاين طي گزارشي با اشاره به افزايش ۱۲ دلاري قيمت نفت از زمان مطرح شدن سياست تحريم نفت ايران توسط غرب تاكيد كرد اين سياست در كاهش درآمدهاي نفتي ايران شكست خورده است.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز به نقل از فارس، مقامات آمريكايي پيش از اين گفته بودند كه تحريم هاي آمريكا و اروپا عليه ايران، تهران را مجبور خواهد كرد نفت خود را به بهايي نازل بفروشد. اما اكنون و پس از اعمال اين تحريم هاي شكست خورده، نه تنها ايران مجبور نشده نفت خود را به بهايي كمتر بفروشد، بلكه بر عكس، بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني و در نتيجه درآمدهاي نفتي اين كشور افزايش يافته است.<br /><br /> خطرات موجود در مورد احتمال اختلال در عرضه نفت كه از عراق و سوريه آغاز شده بود، اكنون به آفريقا نيز گسترش يافته است. بر اساس اطلاعات موجود، حجم ذخاير نفتي كاهش يافته و تعهد وزير نفت عربستان در مورد جبران كمبود نفت در بازار، با ترديد جدي مواجه شده است. وضعيت عرضه نفت از تفاوت موجود بين قيمت تحويل فوري و قيمت قراردادهاي تحويل در ماه هاي آينده تاثير پذيرفته است. قراردادهاي كوتاه مدت فروش نفت برنت در اين ماه با 12 دلار افزايش در هر بشكه مواجه بوده و به بالاتر از 123 دلار در هر بشكه رسيده است. اين در حالي است كه در 15 فوريه بهاي نفت برنت به 120 دلار در هر بشكه رسيده بود. آنچه از علائم موجود در بازارهاي بين المللي مي توان فهميد، آن است كه طرح آمريكا براي محدود نمودن درآمد نفتي ايران به همراه تحريم نفتي اروپا، با افزايش بهاي نفت خنثي شده است. كمبود عرضه نفت موجب افزايش قيمت ها شده، به نحوي كه اين افزايش قيمت، پايين آمدن حجم فروش نفت ايران را جبران نموده است.<br /><br /> به اعتقاد يكي از تحليلگران سيتي بانك، «فراواني كمي در كل سيستم وجود دارد. ميزان ذخاير بسيار پايين است و ظرفيت افزايش توليد نيز كم است...كمبود به وجود آمده در بازار نفت بيش از هر چيز ناشي از جنگ طلبي آمريكا و دخالت اين كشور در امور داخلي ساير كشورهاست. اين ضربه نه تنها توسط كشورهاي توليد كننده نفت احساس مي شود، بلكه كشورهاي اروپايي درگير بحران اقتصادي و مشتريان نفت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز با افزايش قيمت سوخت در جايگاه هاي عرضه از اين وضعيت متضرر مي شوند.»<br /><br /> بر اساس تحقيق جديد موسسه گلدمن ساكس، «ظرفيت ذخيره اوپك در حد بسيار پاييني قرار دارد و اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني در حالت بازسازي به سر مي برد. وضعيت موجود، بازار نفت را به صورت فزاينده اي شكننده خواهد ساخت و موجب افزايش جهشي بهاي نفت در سال 2012 خواهد شد. دليل عمده بوجود آمدن اين شرايط را مي توان تحميل تحريم ها از سوي آمريكا عليه ايران خواند.»<br /><br /> آمريكا با دنبال كردن منافع استراتژيك و ژئوپولوتيك خود، كشورهاي اروپايي بخصوص پرتغال، يونان و اسپانيا را بيش از پيش در مورد قطع واردات نفت از ايران تحت فشار قرار داده است. اما ايران براي اينكه نشان دهد، تنها نظاره گر اقدامات خصمانه غرب نيست، در اقدامي پيش دستانه صادرات نفت خود به انگليس و فرانسه را متوقف نموده است.<br /><br /> آمريكا و انگليس، براي فريب افكار عمومي غرب بلافاصله اقدام به انتشار اطلاعات غلط در خصوص ميزان عرضه جهاني نفت كرده و به عمد، حجم نفت مصرفي جهان را كمتر از ميزان واقعي جلوه دادند.<br /><br /> در شرايطي كه بازارهاي بورس نفت داستان متفاوتي را حكايت مي كردند، مقامات اين كشورها تلاش كردند به جاي پرداختن به عامل اصلي بوجود آورنده كمبود عرضه در بازار، ايران را مقصر جلوه دهند. به علاوه، آنها داستان نفت را به صنعت صلح آميز هسته اي ايران مرتبط نموده و با فريب افكار عمومي در آمريكا و اروپا، ايران را عامل اصلي افزايش بهاي سوخت در غرب معرفي كردند.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88" hreflang="fa">مصاحبه و گفتگو</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1196315_2.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=273&amp;2=comment&amp;3=comment" token="YZkNGvuuNab3dv_BR_Q8ZnEaXtQJISCZjMiruc4cv34"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/273/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Tue, 06 Mar 2012 18:42:44 +0000 webmaster 273 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF#comments لس‌آنجلس‌تایمز:مردم ایران به هرکس که مخالف آمریکا باشد رأی می‌دهند http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">لس‌آنجلس‌تایمز:مردم ایران به هرکس که مخالف آمریکا باشد رأی می‌دهند</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بازتاب انتخابات مجلس شورای اسلامی</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۱۳:۱۳</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">روزنامه آمریکایی &quot;لس‌آنجلس‌تایمز&quot; در بازتاب مجلس نهم شورای اسلامی ایران با اشاره به حضور مردم در این انتخابات اذعان کرد مردم ایران به آنهایی رأی می دهند که مخالف آمریکا باشد.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) البرز به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس‌تایمز در بازتاب انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌هایی که آمریکا و غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران تحمیل کرده‌اند، گزارش داد که مردم ایران به آن دسته از افرادی رأی می دهند که بیشتر ضدآمریکایی باشند.<br /><br /> لس‌آنجلس‌تایمز این اظهارات را در مصاحبه با رأی‌دهندگان ایرانی دریافت کرده بود به طوریکه "مرتضی عزیزی" یکی از کارکنان آژانس املاک اعلام کرد: به هرکاندیدی که بیشتر ضدآمریکایی باشد، رأی می دهیم.<br /><br /> این روزنامه آمریکایی همچنین تأکید کرد که بعید است انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی ایران تغییری در موضع این کشور در زمینه برنامه هسته‌ای تهران به وجود آورد.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/13901212000062_photoa_3.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=240&amp;2=comment&amp;3=comment" token="v6rrzvW9Gl_uyKw22p81VdwPN-EEK_WYSalGYJJYWes"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/240/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Fri, 02 Mar 2012 09:43:08 +0000 webmaster 240 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF#comments انتخابات هسته ای و نگرانی غربی ها از پیروزی حامیان رهبر معظم انقلاب http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">انتخابات هسته ای و نگرانی غربی ها از پیروزی حامیان رهبر معظم انقلاب</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">رویترز گزارش میدهد</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ - ۱۳:۵۶</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">پیش بینی رسانه های غربی حاکی از پیروزی قریب الوقوع حامیان رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس و تاثیر آن بر ادامه روند فعالیت های هسته ای ایران است.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>با نزدیک شدن به روز انتخابات مجلس نهم، خبرگزاری ها و رسانه های خارجی، بیش از هر زمان دیگر، تمامی تلاش خود را به کار می گیرند تا وضعیت ایران را زیر ذره بین خود قرار داده، از کوچکترین مسئله ای در جهت منافع خود بهره برداری کنند.<br /> به گزارش منابع خبری، دخالت های دشمن، عموماً به کارشکنی های پیش از انتخابات ختم نمی شود و برنامه ریزی های آنان در روزهای پس از انتخابات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.<br /> رویترز، انتخابات مجلس ایران در روز جمعه را جنگ بالقوه ی سرنوشت ساز در نزاع میان افراطیان سیاسی و مذهبی می داند که بعید است منجر به تغییر موضع این کشور در خصوص درگیری تهران با غرب بر سر مسئله ی هسته ای شود.<br /> همچنین خبرنگار رویترز، رأی گیری مجلس در ایران را همزمان با منازعه ی غرب با ایران بر سر برنامه ی هسته ای در حال پیشرفت این کشور و نیز نگرانی از حمله ی اسرائیل به ایران به دلیل سوءظن های مبنی بر توسعه ی سلاح هسته ای، می داند.<br /> از دید غربی ها، با توجه به ادعای بی اعتنایی بخش بسیار کوچکی از اصلاح طلبان به رأی گیری و نیز نتایجی که احتمالاً بررسی مجدد برنامه ی هسته ای را ملزم می سازد، اهمیت اصلی این انتخابات، به مبارزه ی میان دو جناح ریاست جمهوری و رهبری انقلاب اسلامی می باشد . به اعتقاد آنان، نتیجه ی این انتخابات نشان می دهد که کدام دسته قوی تر بوده و در سال آینده بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیرگذار خواهد بود.<br /> بنا بر گفته ی یکی از تحلیل گران سیاسی، حامیان آیت الله خامنه ای اطمینان دارند که رأی اکثریت را خواهند برد؛ چرا که رهبر ایران از حدود 20 میلیون حمایت کننده در سر تا سر کشور ایران برخوردار است. بر اساس پیش بینی های وی، مجلس نهم، از وفاداران به رهبری ایران و اقلیت متشکل از حامیان احمدی نژاد تشکیل خواهد شد.<br /> با این وجود، غربی ها بر این باورند که نتیجه هر چه باشد، قدرت واقعی اداره ی امور مهم و حیاتی نظیر برنامه ی هسته ای و روابط با آمریکا منحصراً در دستان رهبر ایران باقی خواهد ماند. گفتنی است کاندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت بوش، اظهار داشت "مهم ترین برنامه ریزی های انجام شده را رهبر ایران با یک جمله خنثی می کند".<br /> گفتنی است برنامه ریزی های غرب به دنبال متوقف سازی و یا نهایتاً ایجاد اختلال در برنامه ی هسته ای صلح آمیز ایران است و این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ی اوباما، در یک چرخش 180 درجه ای نسبت به غرب گفته است "ایرانی ها هنوز تصمیمی برای ساخت سلاح هسته ای ندارند". همچنین پانه تا، وزیر دفاع آمریکا، چندی پیش در تأیید مواضع صهیونیست ها اظهار داشت "نگرانی اسرائیل از تسلیحات هسته ای ایران، همان دل مشغولی آمریکا است". وی در مدت کوتاهی تغییر عقیده داد و خاطرنشان کرد "ایران، هیچ بمبی نساخته".<br /> این چرخش های ناگهانی دیپلماتیک، برخی کارشناسان را به این نتیجه رسانده که واشنگتن در شرایط فعلی، عقب نشبنی را به دویدن در میدان جنگ ترجیح داده است.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1" hreflang="fa">پیشنهاد سردبیر</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/image634661876354157119_2.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=264&amp;2=comment&amp;3=comment" token="BkT2xG6szICCwLsMrGEzc3x_9jyQKcl2VUooQikCslE"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/264/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Thu, 01 Mar 2012 10:26:14 +0000 webmaster 264 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir بازديد رييس جمهور از موسسه تحقيق و توليد واكسن و سرم سازي رازي http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">بازديد رييس جمهور از موسسه تحقيق و توليد واكسن و سرم سازي رازي</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">با سفر به استان البرز صورت گرفت؛</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ - ۱۰:۲۳</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">رييس‌جمهور با حضور در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي كرج از بخشهاي تحقيق و توليد واكسن تب برفكي و واكسنهاي ويروسي طيور در اين مجموعه بازديد كرد.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) البرز، دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح امروز (پنج‌شنبه) در جريان سفر به استان البرز، پس از بهره‌برداري از 6700 واحد مسكن مهر در سطح استان، در مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي كرج نيز حضور يافت و از بخش تحقيق و توليد واكسن تب برفكي، واكسنهاي ويروسي طيور و خط توليد واكسن گامبورو در اين مجموعه بازديد كرد.<br /><br /> رييس‌جمهور در اين بازديد با توضيح مسئولان موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي كرج در جريان چگونگي فعاليت‌هاي محققان در خصوص توليد واكسن تب برفكي و ديگر واكسن‌هايي كه در دستور كار توليد است، قرار گرفت.<br /><br /> گفتني است در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در توليد واكسن تب برفكي خودكفا شده و سالانه 35 ميليون دز از اين واكسن در اين موسسه توليد مي‌شود كه حدود 30 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي براي كشور به همراه دارد.<br /><br /> به گفته مسئولان بخش تحقيق و توليد واكسن تب برفكي اين واكسن در سطح جهان بسيار گرانبها و استراتژيك است و در حال حاضر بسياري از كشورهاي منطقه و جهان تقاضاي دريافت اين دارو از كشورمان را دارند.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88" hreflang="fa">مصاحبه و گفتگو</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/razi_0_8344_2.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=272&amp;2=comment&amp;3=comment" token="kiyx9mxMz42HhQhOz9MKiOMvCbuLYfrZf675ph_t41w"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/272/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Thu, 01 Mar 2012 06:53:15 +0000 webmaster 272 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A#comments راه حل مبارزه با قرآن سوزی‌ها تمسک به ثقلین است http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">راه حل مبارزه با قرآن سوزی‌ها تمسک به ثقلین است</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ - ۲۳:۴</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">یکی از رهبران اهل سنت یمن با محکوم کردن اقدام سربازان آمریکایی در توهین به قرآن، تأکید کرد که امت اسلامی تنها با تمسک به ثقلین از تاریکی‌ها نجات خواهد یافت.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p>"اسامه زید المحطوری" از رهبران اهل سنت یمن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعاء در خصوص اقدام سربازان آمریکایی مستقر در پادگان بگرام در به آتش کشیدن قرآن کریم گفت: تجاوزات آشکار به مقدسات مسلمانان و در راس آن قرآن کریم، پیامبر (ص) و مسجد الاقصی زاییده امروز نیست بلکه در راستای تجاوزات مستمری است که بیانگر میزان دشمنی شدید علیه اسلام و هم‌چنین ضعف مسلمانان و ذلت آنها به دلیل فریب بزرگی است که یهود و نصاری به کار بردند به گونه‌ای که موجب اطاعت و فرمانبری امت اسلامی از آنها شد و این مساله به کفر خواهد انجامید هم‌چنان که خداوند متعال می‌فرماید:(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمَانِکُمْ کَافِرِینَ)<br /><br /> وی در پاسخ به این سوال که هدف آمریکایی‌ها از این اقدام چه بوده است، گفت: همه این امور موجب شد تا یهود و نصاری جرات انجام هر کاری را برای ضربه زدن به امت اسلامی در زمینه‌های مختلف، پیدا کنند که از جمله آن همین اقدامات زشت بوده است؛ چرا که امت اسلامی در برابر آنها مغلوب و ذلیل شده است و در عین حال به جای آنکه مورد عنایت خدا قرار گیرد مورد خشم او قرار گرفته است.<br /><br /> المحطوری ادامه داد که امروز امت اسلامی به جای آنکه نماینده دین خود آنطور که شایسته است، باشد، نماینده یهود و نصاری شده است. این رفتارها و اقدامات درحالی است که بیداری ملت‌های عربی و اسلامی و قیام آنها علیه حاکمان جور و مزدوران آمریکا و اسراییل در جریان است اما برخی مسلمانان برای جلب رضایت آمریکا و اسراییل با یکدیگر در رقابتند.<br /><br /> وی درباره وظیفه مسلمانان در قبال این امر بیان کرد: راه حل این مساله برگزاری تظاهرات‌ها و محکوم کردن‌هایی که به زودی شعله‌های آن خاموش خواهد شد و به مرور زمان تاثیر خود را از دست خواهد داد، نیست بلکه راه حل آن همانی است که خداوند در قرآن فرمود: (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَیْکُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ ) یعنی راه حل این مساله همان "بازگشت به کتاب خدا" است. آنها می‌دانند که قرآن کریم خود به تنهایی می‌تواند امت واحده قوی را پایه‌گذاری کند و همگان را به سوی پیامبر که دربرگیرنده قرآن است، رهنمون سازد.<br /><br /> وی تاکید کرد: امت اسلامی تنها با تمسک به ثقلین از تاریکی‌ها نجات خواهد یافت همانطور که پیامبر(ص) فرمودند: ( إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدی أبدا کتاب الله وعترتی أهل بیتی إن اللطیف الخبیر أنبأنی أنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض ) از این رو تمسک به ثقلین تنها راه حل نجات امت از تاریکی و از یهود و نصاری است که تنها تحت رهبری اهل بیت و کتاب الله شکست خواهند خورد.<br /><br /> این رهبر اهل سنت یمن گفت: مسلمانان باید از آمریکا و اسراییل که به دنبال عادی کردن سکوت برای مسلمانان در زمان تجاوز به مقدسات اسلامی‌شان هستند، اعلام برائت کنند و بدانند که سکوت در برابر سوزاندن قرآن‌ها از سوی آمریکایی‌ها در افغانستان، مشارکت در جرم آن‌ها به شمار می‌رود.<br /><br /> وی ادامه داد:‌ آنها باید زیر پرچم ثقلین حرکت کنند. اهل بیت کشتی نجاتی هستند که امت تنها به واسطه آنها از تاریکی‌ها نجات می‌یابد. علاوه بر آن شکست یهود و نصاری تنها به دست آنها امکان‌پذیر خواهد بود و عزت امت اسلامی تنها در سایه آنها بازگردانده خواهد شد و تاریخ آن را ثابت کرده است.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87" hreflang="fa">خبر برگزیده</a></div> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/13901202000342_photoa_2.jpg" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group col-auto"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=230&amp;2=comment&amp;3=comment" token="pPqoLsWIjKkqcyirAGN6Yxo6XV_4ZmeucW8SVWKFH-0"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/230/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Wed, 29 Feb 2012 19:34:57 +0000 webmaster 230 at http://khorasan-jonobi.koolebar.ir http://khorasan-jonobi.koolebar.ir/news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#comments